سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

موسی پوتاری – کارشناس
کرامت میجانی – کارشناس ارشد مطالعات مدیریت آبخیزداری سازمان جهادکشاورزی استان کرما

چکیده:

مدیریت واجرای عملیات آبخیزداری براساس شناخت عناصر موجود در اکوسیستم حوزه آبخیز و به منظور همکاری و هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، عمرانی و ملاحظات زیست محیطی ضروری می باشد .بر این اساس اقدامات آبخیزداری شامل بخشهای مدیریتی ، بیولوژیکی ، بیومکانیکی و مکانیکی بوده که تنوع زیادی داشته و بر این اساس نیاز به طراحی های مختلف می باشد که در این مقاله مسائل و مشکلات طراحی ، اجرا و نظارت بخش مکانیکی آورده شده است .با توجه به مصالح مورد استفاده در ساخت و احداث سازه های آبخیزداری ( بندهای سنگ و ملاتی ، گابیونی ، خاکی و …)معمولاَ برروی اینگونه عملیات تحقیقات کاملی انجام نشده و بعضاً از خصوصیات سایر مصالح استفاده می گردد . در ضمن اکثر سازه های آبخیزد اری ( عملیات مکانیکی ) در آبراهه ها و مناطق کوهستانی و با شیب تند قرار می گیرند و گاهاً نیروهای دینامیکی شدید ناشی از حمل سنگها به این سازه ها وارد شده وعلیرغم کوچک بودن سازه ها، هیچگونه تحقیقی نسبت به نحوه تاثیر این نیرو انجام نگرفته است .از طرفی بدلیل واقع شده عملیات آبخیزداری در سرشاخه ها ، نیاز به جاده سازی (راه دسترس ی) بوده که بعضاً منجربه غیراقتصادی شدن پروژه ها و تخریب مراتع می شود که معمولاً در طراحی این مقوله لحاظ نمی گردد . علاوه بر موارد مذکور مشکلات ناشی از پیمانکاران ، عدم نظارت دائم و دشو اری حمل مصالح در اجرای این پروژه ها وغیره در مقاله آورده شده است