سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزام بابائی سمیرمی – دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی ترابیان –
امیر حسام حسنی –
عبدالرضا کرباسی –

چکیده:

تکنیک های مختلفی برای سنجش کیفی آبهای سطحی در سطح دنیا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، که از آن میان شاخص کیفی آب یکی از روش های پرکاربرد و ساده در سطح دنیا می باشد. در شاخص کیفیت آب، داده‌های چندین پارامتر کیفی آب در یک فرمول ریاضی که با یک عدد، میزان سلامتی آب را نشان می‌دهد، شرکت داده می‌شوند. این عدد با یک مقیاس نسبی که گویای کیفیت آب از بسیار بد تا عالی است، دسته‌بندی می‌شود کشورهای مختلف و بویژه کشورهای در حال توسعه علیرغم وجود مشکلات ابهام و تاریکی در شاخص ها، در صدد توسعه یک شاخص ملی هستند که در حوزه قلمرو و براساس شرایط منطقه‌ای دارای اعتبار باشند. این در حالی است در کشور ایران در زمان انجام این تحقیق هیچ گونه شاخص کیفیت آب در سطح ملی تدوین نیافته است.
در این تحقیق در راستای شناخت دقیق شاخص های موجود، به بررسی ساختار فرمولی شاخص ها پرداخته شده است و نتایج حاصله نشان داد که اکثر شاخص ها داری فرمول و ساختار مشابه بوده و عموماً دارای یکسری پارامترهای کیفی مشترک می باشد و تنها بسنده نمودن به انتخاب شاخص کیفی مناسب از بین شاخص های موجود کاری فنی و کافی نخواهد بود. لذا لازم است با تعیین پارامترهای کیفی مهم در کشور نسبت به تدوین شاخص سازکار با شرایط ایران اقدام نمود و در این رهگذر مشکلات تدوین شاخص کیفیت آب در کشور بررسی می‌گردد.