سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریده مصطفی زاده – اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
عفت مظاهری – اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مهرناز مشعوفی – اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده:

دیابت بر اندام های مختلف بدن بویژه بر دستگاه تناسلی زن تاثیر داشته و تغییرات حاصله ممکن است زنان را در برقراری ارتباط جنسی دچار مشکل نماید ( ۱). دیابت (چه نوع اول و چه نوع دوم) باعث اختلالات عصبرسانی و کاهش خونرسانی به ارگانهای بدن از جمله دستگاه تناسلی زن شده و باعث ایجاد مشکلات جنسی در زن می کند ( ۲). مطالعات متعددی بر روی ارتباط بین دیابت و مشکلات جنسی در زنان انجام شده است. معمولا بعداز ابتلا به دیابت زنان با مشکلات جنسی از قبیل مقاربت دردناک، نداشتن میل جنسی، خشکی مهبل و نرسیدن به اوج لذت جنسی روبرو می شوند که این مشکلات ممکن است تا مدتهای طولانی ادامه داشته باشد و روابط جنسی زناشویی را دچار مشکل کند و در مطالعه ای میزان شیوع این مشکلات ۳۵ % گزارش شده است آلبرت و همکاران ( ۲۰۰۳ ) در یک مطالعه بر روی ۱۲۰ زن با دیابت و مقایسه آنها با ۱۸۰ زن هم سن سالم و بدون دیابت نشان داد که بیماری دیابت بطور معنی داری باعث کاهش میل جنسی، کاهش ترشحات واژینال و درد موقع نزدیکی می شود که این مشکلات باعث ایجاد افسردگی در زنان میشونددر مطالعات متعددی نشان داده شده که ۳۳ % تا ۳۵ % از زنان با دیابت دچار مشکلات جنسی و عوارض ناشی از آن می شوند که این عوارض با عدم کنترل قند خون به طور مرتب و افزایش طول مدت بیماری افزایش می یابد در تحقیقی که در مورد مقایسه مشکلات روابط جنسی زنان مبتلا به دیابت از قبیل خشکی واژن، خارش بدنبال عفونت دستگاه تناسلی، عفونت مکرر مثانه و درد موقع نزدیکی انجام شده، اختلاف معنی دار آماری بین مشکلات روابط جنسی در دو گروه مشاهده شده استچنان که گفته شد دیابت تغییراتی را در روابط جنسی زنان ایجاد می کند که گاه این تغییرات موجب نابسامانی های قابل توجهی در روابط زوجین می شود و عملکرد غیرطبیعی رفتار جنسی می تواندباعث پریشانی زن و شوهر و عدم هماهنگی در روابط جنسی زناشویی آنها شود و حتی بعضی از زنان که میل جنسی آنها دچار مشکل میشود بعد از ابتلاء به بیماری دچار خستگی و افسردگی می شوند ( ۱۱ناخشنودی جنسی، یکی از مشکلات واقعی برای بسیاری از زوجین است و کارشناسان مسائل جنسی پیشنهاد می کنند که زن و مرد در هیچ شرایطی نباید اجازه دهند که لذت و رضایت جنسی جای خود را به سردی .( و ملال جنسی بدهد و مرد و زن از این لذت طبیعی و خدادادی محروم شوند