سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی شریف زاده – دانشکده برق و کامپیوتر – دانشکده فنی دانشگاه تهران – ایران
مجید صنایع پسند – دانشکده برق و کامپیوتر – دانشکده فنی دانشگاه تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله یکی از خطوط موازی شبکه ایران تحت مطالعه نمونه قرار گرفته است . با تحلیل خطا مشکلات حفاظت خطوط موازی و آسیب پذیری حفاظت فعلی این شبکه نمونه نشان داده شده است . یکی از نکات کلیدی این مقاله مقایسه روش های تطبیقی مختلف حفاظت دیستانس خطوط موازی می باشد . با توجه به نتایج بدست آمده روش مناسب جهت بهبود حفاظت این خط ارایه شده است . روش بهینه به نحوی انتخاب شده است که ماکسیمم پوشش طول خط را بدون عملکرد اشتباه در کلیه حالات شبکه ارایه داده و عملکرد بهینه را در ناحیه های پشتیبان ارایه نماید .