سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود خطیب زاده نسری – شرکت توزیع نیروی برق مشهد
مهران اباذری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مهران فخرائی لاهیجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

ترانسفورماتورها بعنوان واسطی بین شبکه های توزیع و مصرف کنندگان نقش بسیار مهمی را در شبکه های توزیع دارند . حفاظت ترانسفورماتورها توسط کات اوت فیوز در ورودی ترانسفورماتور صورت می پذیرد. کات اوت فیوزها به دلیل ایفای همزمان وظایف کلید زنی وحفاظت ، کاربرد گسترده ای در شبکه های توزیع فشار متوسط داشته ودراین رابطه سادگی ساختمان ، ارزانی قیمت ونیاز به عملیات سرویس ونگهداری کم ، مزید علت بوده است . با این وجود کات اوت فیوزها دو عیب عمده هم دارند که عبارتند از : عملکرد مستقل آنها برروی فازهای شبکه ونیاز به ابزار مخصوص جهت قطع آنها در زیر جریان بار. قطع یک و یا دو فاز در ورودی افت شدید کیفیت ولتاژ را در ثانویه ترانسهای توزیع در پی داشته و می تواند به بروز اضافه ولتاژهای خطرناک ناشی از پدیده تشدید منجر شود . اخیرا طراحی وساخت سیستم های قطع همزمان کات اوت فیوزها که دارای عملکرد مکانیکی می باشند جهت حفاظت ترانسفورماتورها ومصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفته است . دراین مقاله به بررسی مشکلات سیستم های مکانیکی خواهیم پرداخت و یک سیستم هوشمند الکترونیکی بی بار نمودن ترانسفورماتورهای توزیع با قراردادن کلیدهای اتومات رله دارد در خروجی ترانسفورماتورها پیشنهاد می گردد . درپایان دو سیستم مکانیکی و هوشمند الکترونیکی مقایسه خواهند شد.