سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهشید زرکش – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات کاتالیست
مریم مشایخی – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات کاتالیست
محمدمهدی اکبرنژاد – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات کاتالیست
قاسمعلی محبعلی – پژوهشگاه صنعت نفت – مرکز تحقیقات کاتالیست

چکیده:

در این مقاله مشکلات عمده صنعتی نشدن روش گوگرد زدایی بیولوژیکی مورد بحث قرار گرفته است. به عنوان یک راه حل روش تثبیت باکتری گوگردزدا در نظر گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات مشخص گردید که امکان استفاده مجدد از بیوکاتالیست فراهم می شود و در ضمن جداسازی ان از محیط نفتی به سادگی امکان پذیر است.