سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران کرامت زاده – مدیریت آب و خاک شرکت نصر میثاق اهواز
محمدعلی گودرزی زاده – معاونت فنی و مهندسی شرکت نصر میثاق اهواز
فرهاد قربانی – کارشناس دفتر فنی شرکت نصر میثاق اهواز و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه

چکیده:

در مطالعه شبکه های آبیاری و زهکشی بررسی و شناخت پتانسیل های آب و خاک منطقه مورد مطالعه از عوامل مؤثر در تصمیم گیریهای مدیریت آب و خاک محسوب میشود. در دشت خوزستان رودخانه های مهم کشور از جمله کارون ، کرخه ، دز و ……. جاری م یباشند که پس از عبور از این دشت به خلیج فارس می پیوندند . آب و هوای گرم استوایی و رودخانه هایی که دشت خوزستان دارا می باشد ، این دشت را به یکی از قطب های بزرگ کشاورزی ایران مبدل ساخته است. در این راستا پس از انجام مطالعات ژئوتکنیک و هیدرولوژی، مراحل اجرایی طرحهای توسعه نیشکر و صنایع جانبی بشرح زیر میباشد: -۱ احداث ایستگاه پمپاژ آب از رودخانه کارون در ساحل رودخانه -۲ احداث کانالهای انتقال آب از ایستگاه پمپاژ به محدوده اراضی طرح -۳ احداث زهکش های روباز جهت دفع پس آبهای زهکشی -۴ احداث ایستگاههای پمپاژ آبیاری جهت انتقال آب به خطوط لوله آبیاری -۵ احداث ایستگاههای پمپاژ زهکشی جهت انتقال پس آبهای زهکشی به زهکشهای روباز -۶ احداث جاده های دسترسی -۷ تسطیح اراضی و احداث جاده های بین مزارع -۸ احداث زهکشهای جمع کننده زیرزمینی اصلی (کلکتورها) -۹ احداث زهکشهای جمع کننده زیر زمینی فرعی (لترا لها) -۱۰ احداث خطوط لوله آبیاری باتوجه به قرارداد منعقده فیمابین شرکت توسعه نیشکر و شرکت نصر میثاق اهواز مراحل مختلف اجرای عملیات از مرحله ۶) تا مرحله ( ۱۰ ) در سطح بخشی از اراضی طرح موصوف مورد اجراء واقع گردیده است . که در این مقاله نکات فنی و ) مشکلات اجرایی طرح مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها نشان می دهد برای اجرای عملیات پروژه های آبیاری و زهکشی علاوه بر تجربیات فنی و مهندسی, برنامه زما نبندی و وجود ماشین آلات مناسب الزامی باشد.