سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین نعمتی – کارشناس ارشد عمران و مدیر پروژه سیستم انتقال آب سبلان
محمدعلی جعفریان – کارشناس عمران و سرپرست کارگاه سد گاوشان
نوید مجیر – دانشجوی رشته مهندسی عمران

چکیده:

پروژه شبکه آبیاری و زهکشی دشت جایزان، یکی از چهار شبکة آبیاری پایی ندست سد مخزنی مارون است. عملیات اجرایی این پروژه که کارفرمای آن سازمان آب و برق خوزستان و مشاورششرکت مهندسین مشاور دزآب بودند در تاریخ ۷۱/۸/۲۳توسط پیمانکار، شرکت جهاد توسعهمنابع آب، آغاز گردید. طبق تخمین ارائه شده توسط مشاور مدت اجرای این پروژه ۳۶ ماه ذکر
شده بود اما به دلایلی پس از سه بار تمدید پیمان در نهایت این پروژه در خرداد ماه سال ۱۳۷۷ ، پس از ۶۷ ماه، تحویل موقت و یکسال بعد تحویل قطعی گردید. در این مقاله به بررسی دلایل تأخیر در اجرای این پروژه که بازه وسیعی از مشکلات فرهنگی – اجتماعی، کمبود مصالح و مواردی از این قبیل را در برم یگیرد، پرداخته میشود. جهت بررسی مشکلات موجود و تأثیر آنها بر روند اجرای پروژه، تقسی مبندی این مشکلات به شرح زیر صورت گرفته است:
مسأله تملیک اراضی.
تأمین منابع قرضه و مشکلات مربوط به آن.
برخورد با جاده اصلی بهبهان – رامهرمز.
برخورد با معارضی که در طرح اولیه دیده نشده بودند (لول ههای اصلی گاز، قبرستان).
تأمین سیمان مصرفی.
تأخیر در پرداخ تها.
شرایط آب و هوایی منطقه.
پس از تشریح مشکلات فوق به بررسی دقت زمان اجرای ارائه شده توسط مشاور و تأثیرات اقتصادی ناشی از تأخیرهای ایجاد شده پرداخته میشود