سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

فاطمه محمودی –

چکیده:

برای تجزیه و تحلیل برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی عملکرد ABC بکار می رود و بعنوان یک ابزار مستقل و در عین حال کامل عمل نموده و هزینه ها را بسیار دقیق تر در مقایسه با روشهای تخصیص هزینه بصورت سنتی نشان می دهد. هزینه یابی برمبنای فعالیت یک مدل انعطاف پذیر و در عین حال یکپارچه می باشد که استراتژی و کارت امتیازی متوازن را هماهنگ می نماید . لذا تحقیق حاضر به بررسی مشکلات پروژه ABC می پردازد و تلاش براین است که مدیران پروژه علتهای عدم پذیرش ABC و جوانب لازم برای حصول موفقیت را تعیین نمایند. دلایل دامنه مشکلات از طرح ضعیف معماری مدل ABC گرفته تا نادیده گرفتن سطح مقاومت کاربران داده های ABC برای این است که متدلوژی حسابداری جدید نمایان شود. بسیاری از نقصها در نتیجه عدم درک اعضای تیم پروژه بوجود آمده است و باید تقریباً تمام مشکلات بالقوه مورد بررسی قرار گیرد تا به سطح آغازین موفقیت رسید که در این مرحله کاربران به کار خود ادامه می دهند تا داد هها را دوباره بکار گرفته و در فواصل زمانی معین آنها را به روز درآورند.نتایج حاصل از این تحقیق ۴ مقوله ذیل را که منجر به شکست پروژه ABC می گردد نشان می دهد: ۱) معماری و طراحی ساختار مدل ABC ) انتخاب و جمع آوری داده های هزینه ساز ۳ ) بکارگیری و انتگرال گیری داد هها ۴ ) پشتیبانی مدیریت و کارکنان لذا پیشنهاد گردیده است که برای اجتناب از مشکلات عنوان شده باید موارد مطروحه را بطور هماهنگ بکار برد و به تمامی قسمت توجه نمود و نباید یک یا چند قسمت را نادیده گرفت .