سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علیرضا علیقلی زاده – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:
شاید نتوان کشوری را یافت که متاثر از موج تحولات یک دهه اخیر صنعت برق نباشد.این تحولات در قالب بحثتجدید ساختار باعث شفافیت و تفکیک وظایف بخشهای مختلف گردیده که به تدریج باعث ایجاد بازار برق درسطح عمده فروشی و به دنبال آن در سطح خرده فروشی شده است.موفقیت این برنامه ها متاثر از عواملمختلفی نظیر اجرای صحیح برنامه های تجدید ساختار، و تقویت نتایج تجدید ساختار با اجرای برنامهخصوصی سازی در صنعت برق می باشد. در این میان اجرای برنامه آزادسازی به موقع مشترکین، پیشگیری ازشکل گیری پدیده قدرت بازار، باز بینی منظم بازار، ایجاد فضایی منصفانه برای دستیابی همه علاقمندان بهفعالیت در صنعت برق، تدوین تعرفه خدمات انتقال و توزیع، تعریف خدمات پشتیبان و تدوین تعرفه متناسببرای آنها و… از جمله مطالب مهمی هستند که اهمیت بسزایی در موفقیت یا شکست برنامه تجدید ساختار و بازار برق دارند.این مقاله به تشریح ابعاد مختلف این مسئله پرداخته است.