سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم پناهی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
احمد فرشادیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عبدالرحمن بهلول – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

هدف از این مقاله بیان مسائل و مشکلات موجود در قابلیت نگهداری (Maintainability Problem) میباشد که در صنایع زیر بنایی و مهم مانند نیروگاهها،پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی و مشابه آنها که ًاصطلاحا (Process Plant) نامیده میشود کاربرد دارد . این تحقیق با مقالات تئوری و عملی که در این زمینه وجود دارد هم خوانی دارد و میتواند در برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری مورد استفاده قرار گیرد و یا در طرحهای آینده به مهندسین مشاور و طراح این امکان را بدهد که موارد پیش آمده را بر طرف یا در نظر بگیرند .
در این تحقیق ۵ مورد از تجهیزات و دستگاههایی که مهم بوده و میتوانستند در صورت بروز عیب قابلیت نگهداری واحدها را کم کند و یا منجر به توقف واحد گردند بررسی شده، این موارد عبارتند از : والوها، پمپها، لوله ها و اتصالات، مبدلهای حرارتی و فنها، که در چندین نیروگاه ایران که شامل ۱۳ واحد بوده بطور کامل بررسی و از دفاتر گزارش روزانه و کارتهای تعمیرات و نیز مذاکرات شفاهی با مسئولین تعمیرات و برنامه ریزی، اطلاعات و آمار استخراج شده و بصورت نموداری رسم گردیده و با یکدیگر مقایسه گردیده اند . همچنین در مورد عللی که باعث آسیب عیب شده بصورت درصد به نمایش درآمده و در پایان پیشنهادات و نتایج بدست آمده ارائه شده است .