رنگ های چاپ دیجیتال بازه مصرف کوتاهی دارند و باید در مدت کوتاهی پس از تولید مصرف شود بنابراین امکان سفارش رنگ دیجیتال به میزان مورد نیاز برای چندین ماده وجود ندارد و باید در دوره های کوتاه تری سفارش گذاری رنگ انجام شود

.مشکل دیگر چاپ دیجیتال این است که امکان اجرای چاپ در مقادیر نسبتا زیاد بر بروی سطح هنگامی که می خواهیم رنگ بسیار زیاد بر سطح اعمال کنیم با دستگاه ها رایج وجود ندارد و هنوز برای اجرای طرح هاییی که نیاز به اعمال مواد زیادی بر روی سطح دارند امکان استفاده از چاپ دیجیتال وجود ندارد .به هرحال این صنعت صنعتی جدید بوده و هنوز به مرحله نهایی خود نرسیده است . شرکت های تولید کننده ماشین الات و رنگ همواره بر روی خصوصیاتی مورد نظر و اصلاح فرایند فعالیت می نمایند و پیش بینی می شود این صنعت در سال های آی کمک بزرگتر به افزایش کمی و کیفی تولیدات کاشی و سرامیک می نمایند.

تفکیک لعاب در چاپ دیجیتال:

با توجه به اینکه چاپ دیجیتال بر روی لعاب زده میشود فاکتور های لعاب تاثیر زیادی بر روی خصوصی ات رنگ مورد نظر خواهدداشت به دلیل ماهیت ذرات و ریز مانه بودن رنگ دانه و در جوهر چاپ دیجیتال تجذیه و ذوب شدن ان به همراه لعاب ممکن است اتفاق بیفتدبنابراین باید در خصوص مشخصات العاب و قابلیت ترکیب ان با جوهر دقت لازم صورت پذیرد .تعداد زیادی از ترکیبات فلزی در لعاب ها مورد استفاده قرار میگیرند اکسید لیتیم , اکسید بور ،اکسیدروی اکسید منیزیم و اکسید انتی موان بر روی خواص رنگی جوهر تاثیر گذار هستند و لذا استفاده از ان رو ترکیب لعاب باید به شدت مورد توجه قرار گیرد

  • اگر نیاز به حضور آنان در ترکیب لعاب ضروری است باید سمی نشود که این میزان در حداقل ممکن باشد اکسید ها پتاسیم سدیم بر روی رنگ تاثیر نمی گذارند و اکسید های کلسیم وباریم نیز تاثیر چندانی بر کیفیت رنگ جوهر های مورد استفاده در چاپ دیجیتال ندارند و می توانند جایگزین اسید های سیستم و بر در ترکیب لعاب شوند اکسید قلع باعث افزایش قرمزی ترکیبات جوهر قرمز می شود اما مشکل این جاست که تمام ترکیبات رنگ را نیز قرمر می نماید استفاده از اکسید تیتانیوم موجب افزایش قرمزی و زردی این رنگ ها می شود اما منجر به ایجاد ته رنگ زرد در سایر رنگ ها نیز می گردد و از شدت رنگ مشکی نیز می کاهد .بنابراین ترکیبات اکسید های موجود در لعاب می تواند تاثیر زیادی بر روی رنگ های چاپ دیجیتال داشته باشد و این تاثیر نیز به شرایط پخت و دمای ان می تواند بیشتر یاکمتری باشد .