سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا ملک پور – دانشجوی دکترای ژئوتکنیک، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا پورابراهیم – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا کمالی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در بسیاری از نقاط جهان اکثر سازههای موجود و همچنین فعالیتهای عمرانی در دست احداث را دچار مشکل کرده است. شهرک صنعتی شماره ( ۲) کرمان واقع جنوب غرب شهر کرمان به مساحت ۶۳۶ هکتار در سال ۱۳۶۹ احداث گردیده است. منطقهای که این شهرک واقع شده است از نظر ساختار زمین شناسی عمومی، زمین شناسی رسوبات دوران چهارم، سنگ شناسی-تکتونیک و ژئومورفولوژی و هیدروژئولوژی ویژگیهای خاصی دارد. ساختگاه شهرک از نظر توپوگرافی شیبدار بوده و اختلاف ارتفاعی حدود ۴۰ متر از ابتدا تا انتهای شهرک وجود دارد. طی سالهای اخیر این اختلاف ارتفاع باعث شده است که پسآبهای ناشی از واحدهای صنعتی بالادست و هرزآبهای ناشی از آبیاری فضای سبز موجب بالا آمدن سطح آب زیرسطحی در پاییندست گردد. در این مقاله علل دقیق بالا آمدن سطح آب زیرسطحی و راهکار ارائه شده برای زهکشی آن، ارائه شده است. نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیکی نشان میدهد که یک لایه خاک با نفوذپذیری بسیار پایین در عمق متغیر بین ۴ تا ۸ متری در نقاط مختلف شهرک واقع شده است که این لایه مانع نفوذ آب به لایههای پایینتر میشود