سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سوسن داوری – مرکز تحقیقات نیرو
کوروش رزمخواه – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی مشکل لجن حاصل از پساب کلاریفایرهای نیروگاهی است که در آن تواماً عملیات سختی زدائی و حذف مواد معلق جامد از آب انجام می گیرد . تولید روزانة حجم عظیمی از این لجن موجب بروز مشکلاتزیست محیطی در محوطة نیروگاه می باشد، در حدی که باید از نیروگاه به خارج منتقل گردد . مقالة حاضر استفاده و تبدیل این لجن به مواد قابل مصرف را جهت کاربردهای گوناگون صنعتی، مورد بررسی قرار می دهد . امید است که این بررسی بتواند رهنمودی بر حل این معضل نیروگاهی بوده و با استفاده و بکارگیری این لجن به عنوان مادة مؤثر در سایر صنایع شیمیایی، هم در مصرف مواد اولیه مصرفی سایر صنایع صرفه جویی گشته و هم در آمدی برای نیروگاهها حاصل شود .