سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد خدادادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
صمد بختیاری زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

مهاجرت و یا نشت گاز در درلیز سیمانی شده در بسیاری از چاه های گازی جهان، مخصوصا میدان گازی خانگیران، یک مشکل اساسی به شمار می رود. نه تنها کنترل نمودن این پدیده ها مشکل است بلکه برای محیط زیست هم مضر می باشند. همچنین هزینه های زیادی برای سیمانکاری تزریقی این گونه چاه ها – که در اغلب موارد هم موثر نبوده است – صرف شده است. مهم است که بین مهاجرت گاز و نشت گازتفاوت قائل گردید. مهاجرت گاز بوسیله بوسیله انقباض و انبساط هایی که در طی بندش و ژله ای شدن سیمان بوجود می آیند، اتفاق می افتد در حالی که نشت گاز بعد از بندش سیمان و در اثر عوامل ثانوی دیگر رخ می دهد. هدف از این پژوهش، این است که مشخص گردد در میدان گازی خانگیران کدامیک از پدیده های مذکور به قوع پیوسته اند. در این بررسی،‌ نه (۹) عامل اصلی که می تواند در مهاجرت و یا نشت گاز موثر باشند مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتیجه حاصله نشان دهنده وجود پدیده نشت گاز دز چاه های مورد بررسی می باشد که تحت تاثیر عواملی مانند استفاده از بنتونیت و آب اضافی در سیمان های راهنما و دنباله،‌عدم برگشت سیمان به سصح زمین در اثر محاسبه نادرست حجم و وزن سیمان، ضربه ها و تنش های مکانیکی وارده بر لوله جداری و سیمان پشت آن، خارج سازی ضعیف اندود گل و خود گل،‌ایجاد فضای ریز حرارتیو تولیدی و خطاهای انسانی و … اتفاق افتاده است.