سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی صاحبی – کارشناس ارشد حسابداری دانشجوی کارشناسی معماری مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری یزد
الهام بیگی – کارشناسی معماری

چکیده:
اهمیت دادن به زندگی انسانها و حفظ و نگهداری از آن در حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید و یا کاربری و حتی تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشند، حداقل استفاده از انرژی های سوختی و حداکثر بکارگیری انرژیهای طبیعی، حداقل تخریب محیط زیست، بهبود فیزیکی و روانی زندگی انسانها و کلیه موجودات زنده، در اولویت یک محیط زیست سالم قرار دارد، که کاربرد آنها در معماری بومی به وضوح مشاهده می شود. تحقیق حاضر ابتدا به مفاهیم توسعه پایدار و معماری پایدار پرداخته سپس با بررسی معماری اقلیم گرم وخشک ومعرفی عمارت باغ دولت آباد یزد به بررسی مصادیق معماری پایدار در معماری سنتی عمارت باغ دولت آباد یزد می پردازد