سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین جلالی – مدیر عمل مهندسان مشاور آب نیرو
سید علیرضا ناصحی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مصالح سنگی از جملع مصالح مطلوب طبیعی محسوب می شود که در ساختمان سازی، بدنه راهها، سدها و موج شکنهای سنگریزه ای و سایر طرحهای عمرانی کاربرد دارد. مهمترین سازه های آبی که در ساخت آنها از مصالح سنگی استفاده می شود سدها و موج شکنها می باشد. نظر به توسعه امکانات و تسهیلات ساحلی در سطح جهان نیاز به احداث سازه های حفاظت کننده سواحل بیشتر احساس میگردد. در احداث این سازه ها بهره گیری از امکانات محلی در دسترسی به مصالح مناسب و صرفه اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد. مهمترین اهداف احداث چنین سازه هایی، حفاظت از بنادر در برابر فرسایش ساحل، ایجاد اسکله های تجاری و صیادی و امکانات رفاهی در سواحل می باشد. تنوع حفاظت کننده های ساحلی زیاد بوده اما در ساخت تمامی آنها سه نکته اساسی باید رعایت شود:[ادامه مقاله در متن اصلی]