سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی کرامت – کارشناس ارشد مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی – سازمان آب
مهدی لردان – کارشناس ارشد مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی – سازمان آب
اسماعیل آرزومند – مدیر امور مصرف بهینه آب – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

این روزها واژه « بحران آب» به ویژه در محافل فنی کارشناسان و دست اندرکاران صنعت آب کشور بطور قابل ملاحظه ای بکار گرفته می شود. کاربرد بحران آب همراه با واژه دیگری تحت عنوان « امنیت غذایی» بدان مفهوم است که عدم توجه به این مساله، کفایت تامین مواد غذایی را به مخاطره خواهد افکند. استفاده بهینه از آب، کاهش تلفات و افزایش بازده آبیاری یکی از گامهای اساسی در توسعه کشاورزی و افزایش بهره برداری از منابع آب و خاک کشور بحساب می آید و در افزایش تولیدات کشاورزی نقش تعیین کننده ای دارد. با توجه به شرایط اقلیمی ایران و محدودیت منابع آب و هزینه های زیاد و سرسام آور استحصال آب از منابع موجود و همچنین افزایش روز افزون تقاضا برای آب جهت بالا بردن سطح زیر کشت، استفاده صحیح و برنامه ریزی برای هر قطره آب استحصال شده را امری لازم و ضروری می نمایاند. از این رو یکی از مسائل مهمی که در مرحله برنامه ریزی مدیریت شبکه آبیاری پیش روی کارشناسان قرار دارد، اطلاع از راندمان واقعی شبکه است. در راستای بررسی وضعیت عملکرد شبکه های آبیاری استان خوزستان از دیدگاه انتقال و مصرف آب کشاورزی و معرفی عوامل موثر دربهره برداری، مطالعاتی صورت گرفت که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات و راهکارهای پیشنهادی در جهت بهینه سازی مصرف آب در شبکه ها در این مقاله آورده شده است.