سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا کبریایی طبری – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
کیان نجف زاده – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
محمدتقی زیاری – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
احمدرضا توکلی – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )

چکیده:

مقاله حاضر شامل نتایج اخذ شده مربوط به مصارف انرژی در ٣٤ کارخانه تولید قند و شکر چغندری و سه کارخانه تصفیه شکر خام می باشد که با توجه به مصارف انرژی و تناژ چغندری و شکر خام مصرفی، شاخص مصرف ویژه انرژی الکتریکی محاسبه شده است . سپس نتایج ممیزی انرژی در چهار کارخانه نمون ه به همراه پتانسیل های صرفه جوئی و راه کارهای مربوطه آورده شده است . در این بخش تل فات انرژی الکتریکی ناشی از عدم استفاده از پمپ ها در بار کامل، تلفات ناشی از نشت آب به ویژه در سیستم پمپاژ آب برای حمل چغندر از سیلوها و بررسی های لازم در خصوص استفاده از مح رکه های دور متغیر در فن های کوره های بخار، فن کوره های تفاله خشک کنی، فن کوره های آهک و … به طور جداگانه با توجه به پارامترهای اندازه گیری محاسبه شده و پتانسیل صرفه جوئی ناشی از انجام راه کارها مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت جدولی که شامل نتایج م میزی انرژی الکتریکی به همراه میزان سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه تقریبی جهت انجام راه کارها می باشد، آورده شده است .