سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدتقی زیاری – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
احمدرضا توکلی – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
محمد باقری – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )
غلامرضا کبریایی طبری – سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )

چکیده:

مقاله حاضر شامل نتایج اخذ شده مربوط به مصارف انرژی در ٣٤ کارخانه تولید قند و شکر چغندری و سه کارخانه تصفیه شکر خام می باشد که با توجه به مصارف انرژی و تناژ چغندری و شکر خام مصرفی شاخص مصرف ویژه انرژی حرارتی محاسبه شده است . سپس نتایج ممیزی انرژی در چهار کارخانه نمونه به همر اه پتانسیل های صرفه جوئی و راه کارهای مربوطه آورده شده است . در این بخش میزان تلفا ت حرارتی ناشی از عدم تنظیم نسبت سوخت به هوا در بویلرهای کارخانجات، تلفات ناشی از وجود نشتی در سیستم تولید بخار، تلفات ناشی از عدم عایق کاری مناسب و … به صورت جدا با توجه به پ ارامترهای انداز ه گیری محاسبه شده و پتانسیل صرفه جوئی ناشی از انجام راه کارها مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین در این مقاله راه کارهای اجرایی کاهش مصرف انرژی حرارتی در صنایع قند که نیاز به بررسی دقیق تر دارد، گنجانده شده است . در نهایت جدولی که شامل نتایج ممیزی انرژی حرارتی به همراه میزان سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه
تقریبی جهت انجام راه کار می باشد آورده شده است . محاسبات نشان می دهد بازگشت تقریبی سرمایه گذاری برای انجام راه کارهای ارائه شده جز در مورد بازیافت حرارت از کوره های بخار حداکثر دو سال می باشد