سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
احسان فاضلی – کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
صفا تسلیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:
توجه به مسائل انسانی و اجتماعی، یکی از ویژگی های شاعر متعهد امروز است که سعی دارد با ابزار شعر، عنصر آگاهی را درمخاطب بالا ببرد و او را از مسائل سیاسی و اجتماعی پیرامونش باخبر سازد. شاعر امروز، نمی تواند از جامعه ی خود برکنار و نسبتبه سیاست های اجرایی محیط خود بی تفاوت باشد. او باید در بطن جامعه ی خود حضور داشته باشد و به عنوان یک هنرمند متعهد، ارزش های انسانی را در شعر خود گوشزد کند. دو تن از شاعران متعهد و بزرگ معاصر ایران که آیینه ی تمام نمای مسائل سیاسی و اجتماعی روزگار خود بوده اند، ابوالقاسم لاهوتی و فرخی یزدی می باشند. اینان شاعران مبارز و متعهد ایران هستند که موضوعاتاشعارشان حول دو محور اساسی مسائل اجتماعی و سیاسی می گردد . دغدغه های اصلی این دو شاعر مبارز را می توان در مشروطه خواهی، حمایت از مجلس، دلبستگی و نگرانی نسبت به سرنوشت وطن خویش ایران، ستایش آزادی و انقلاب ، مبارزه با استبداد و زورگویی، دفاع از طبقات رنجبر و ستمکش، دفاع از افکار سوسیالیستی شوروی و رهبران آن یعنی لنین و است الین و بهکارگیری نمادهای سوسیالیستی-کمونیستی شوروی همچون داس و چکش و رنگ سرخ در اشعارشان خلاصه کرد . در این پایان نامه تلاش خواهد شد تا با بررسی مضامین مشترک سیاسی و اجتماعی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی و فرخی یزدی، به عمق دیدگاه ها و اندیشه های این دو شاعر در اشعارشان دست یابیم.