سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کلانتری – کارشناسی ارشد اکتشاف مهندسی معدن، موسسه مشاوره ایمن سازان تهران
هوشنگ اسدی هارونی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه چاه علی خان در فاصله ۲۱۰ کیلومتری شمال شرق شهر اصفهان و ۸۵ کیلومتری شمال شرق زواره از توابع اردستان و در شمال کویر دق سرخ قرار دارد. رگه های موجود در چاه علی خان ضخامتی حدود ۱ الی ۴ متر و طول ۳۰۰ تا ۶۰۰ متر دارند. زمین شناسی محدوده شامل واحد ایگنمبریت، واحد توف، واحد آندزیت بالایی و واحد ولکانیکی ائوسن- الیگوسن همچنین ریولیت می باشد. بر اساس مشاهدات زمینی، سنگ میزبان شامل رگه های سیلیسی و آندزیت با کانه زایی مالاکیت، آزوریت، کالکوپیریت، هماتیت و طلا می باشد. آنالیزهای شیمیایی بر روی نمونه های برداشت شده از سطح رگه و ترانشه ها موید این نکته است که به طور متوسط نمونه ها دارای ۲/۲ppm نقره۱/۵ ۱ درصد مس و ppm 1/79 طلا می باشند. آنالیز خوشه ای مربوط به عناصر، نشان دهنده پاراژنز عناصر طلا، مس و بیسموت می باشد. شاخص نسبت عناصر فوق کانساری به کانساری برای این اندیس محاسبه گردیده است(۰/۵۳ که با توجه به میانگین تغییرات این شاخص می توان نتیجه گرفت که احتمالاً موقعیت سطح فرسایش در بخش ناحیه تحت کانساری قرار دارد. با توجه به مطالعات آماری چند متغیره بر روی داده ها، کانی سازی از نوع طلا تیپ رگه ای و اپی ترمال طلا ومس می باشد.