سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عابدین شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمود جوادایزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در این تحقیق نتایج تجربی پارامتریک همراه با جزئیات برای میدان جریان نزدیک دیواره یک شکاف طولی در تونل باد ترنسونیک ۱۹ ضربدر ۶ اینچ آنالیز و نشان داده شده است. در این ازمایشات تحقیق از روی یک اسلوب معین انجام شده که بیشتر به هندسه های متغیر دیوار، مانند گشادگی دیوار، تعداد شکاف های طولی، عدد ماخ جریان آزاد و مدل با زاویه حمله وابسته می باشد. میدان جریان در صفحه ای که از خط مرکزی جریان عبور می کند هدایت شده و نشان داده شده است و اثر ویسکوزیته جریان شکاف مطرح شده است.
آزمایش حاضر با آزمایش های قبلی ترکیب شده و خصوصیاتی کامل از جریان نزدیک شکاف دیواره در تونل باد نرتسونیک ارائه میدهد.