سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید حیدری زاده – استاد یار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
علی شکری – کارشناس ارشد سابق پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

حالت اشباع و استغراق کوره قنات در حالتی اتفاق می افتد که تونل قنات کاملا زیر سطح ایستابی آب زیرزمینی باشد . رابطه ای که در این زمینه ارائه شده، رابطه Lei است . هر چند این رابطه برای حالت خاص تونل در محیط اشباع بوجود آمده است، اما در این حالت هم بسته به موقعیت سطح سفره و لایه غیر قابل نفوذ دارای محدودیت است . بکارگیری مستقیم آن در سایر حالتهای تره کار و یا خشکه کار قنات براحتی امکان پذیر نیست . در این تحقیق پس از ایجاد معادله توسعه یافته Ernst ، به کمک مدل ریاضی و حل عددی آن با استفاده از نرم افزار SEEP/W برای کنترل و مقایسه نتایج آن اقدام شده است . نتایج نشان می دهد که محاسبه میزان آب تراوش شدهدر کوره مستغرق قنات در سفره آب زیرزمینی از روش توسعه یافته Ernst پاسخ صحیحی را ارائه می کند .