سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلامرضا معافپوریان – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
شوکلا – استاد انستیتو تحقیقات کشاورزی هند

چکیده:

فراهمی بور جهت گیاهان عالی در خاک عمدتا از طریق واکنش های جذب کنترل می شود (۴). در واقع بور جذب شده بر روی سطح میسل بعنوان ذخیره این عنصر غذایی ضروری برای گیاه در طی فصل رشد تلقی می شود و این مسئله زمانی بیشتر حائز اهمیت می شود که بدانیم ترومالین کانی عمدهحامل بور به دلیل حلالیت کم قادر به تامین بور مورد نیاز گیاهان در طی یک فصل زراعی و در زمان کوتاه نیست و از طرف دیگر دامنه بین سمیت و کمبود بور نسبت به سایر عناصر کم مصرف کمتر است و در یک فصل زراعی در یک مزرعه ممکن است هر دو پدیده کمبود و سمیت مشاهده شود. بنابراین اطلاع یافتن از چگونگی جذب بور در خاک دارای اهمیت ویژه ای است. جهت پیش بینی میزان جذب بور از همدماهای جذب سطحی لانگ مویر و فروند لیچ در این بررسی استفاده شده است.