سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هدایت کریمی – ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی
سیدمجید هاشمیان زاده – ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی
محمدعلی صفرپور – ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی

چکیده:

در این تحقیق اثر پارامترهای زیگما و اپسیلون مختلف از معادلات پتانسیل لنارد جونز ارائه شده در ذخیره سازی گاز هیدروژن و نیز ذخیره سازی این گاز درحضور گازهای متان و هلیم، بر روی نانو لوله های کربنی تک دیواره در دمای ۷۷k77k و فشار ۱۵۰atm مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان می دهد که تغییر قابل ملاحظه ای در توزیع دانسیته هیدروژن با تغییر معادله پتانسیل بوجود نمی آید و پیک جذبی گاز هیدروژن مستقل از معادله پتانسیل است و از طرفی جداسازی گازهای متان و هیدروژن بوسیله نانو لوله امکانپذیر می باشد.