سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود میری – عضو هیئت علمی گروه عمران – دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین علی بیگی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران – دانشگاه مازندران
امیر قدس – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی و مقایسه روشهای مختلف جهت برطرف کردن معایب موجود در سیستم های تقوت تیرهای بتن آرمه با کامپوزیت FRP می باشد. از معایب استفاده ازکامپوزیت FRP، ترد شدن گسیختگی تیر و ناگهانی بودن آن می باشد، زیرا این مواد تا لحظه گسیختگی رفتار تنش – کرنش خطی از خود نشان داده وبدون جذب انرژیکافی و بدون دارا بودن ناحیه تسلیم شبیه به ناحیه تسلیم فولاد، دچار گسیختگی میشوند. از دیگر معاب استفاده از این مواد، جدا شدگی کامپوزیت FRP از بستر بتنی خود می باشد که این گسیختگی نیز ناگهانی بوده و جزء گسیختگی های ترد تلقی می گردد. به جهت رفع این معایب، در تقویت خمشی، روشهای گوناگونی ارائه شده که در این مقاله معرفی مورد بررسی قرار گرفته میشود.