سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید سلیمی – کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید چمران، کارشناسی ارشد رشته سنجش
جواد کیامهر – کارشناسی رشته روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد رشته سنج

چکیده:

طبقه بندی مشاغل یکی از پدیده های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد استفاده از آن گسترش یافته است. گسترش صنایع و حرف مختلف، اختراع و تکامل ماشین های صنعتی، پیدایش تخصص های بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه تر ابداع شودو تعادل و تناسبی بی حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد. طبقه بندی مشاغل متضمن مراحلی از تجزیه و تحلیل شعل است که در ضمن آن هر شعل به عوامل متشکله تجزیه و با دقت بررسی می شود تا تعیین گردد عوامل اساسی در عملکرد شغل تاچه حد دخالت دارند.