سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر حسنی پاک – استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
لیلا احمدی – کارشناس مهندسی معدن، دانشگاه تهران
محمد احمدی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با گسترش روز افزون کاربرد فناوری اطلاعات ، سازمان ها و شرکت های مختلف برای بهره گیری موثر از این عامل توانمند ساز با چالش هایی روبرو شده اند که سازمان ها وشرکت های معدنی نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند . معماری فناوری اطلاعات رهیافتی نو در یکپارچه سازی و همسوسازی اطلاعات سازمان با کسب وکار آن به شمار می آید، ولی متأسفانه سازمان ها وشرکت های معدنی ایران توجه چندانی به معماری فناوری اطلاعات نداشته اند .
در این تحقیق ضمن معرفی معماری فناوری اطلاعات )یا به عبارت بهتر معماری سازمانی فناوری اطلاعات (، سازمانها وشرکتهای معدنی مهم ایران ازجمله وزارت صنایع و معادن ایران، سازمان
گسترش و نوسازی معادن ایران، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران و انجمن مهندسین معدن ایران از نظرگاه معماری فناوری اطلاعات در این سازمانها بر اساس چارچوب معماری سازمانی فدرال امریکا ) )FEAF مورد بررسی قرار گرفتند که نتیجه این بررسی جمع بندی و در جداولی نشان داده شده است . همچنین در پایان، با توجه به بررسی انجام شده در این تحقیق، وضعیت کلی فناوری اطلاعات در سازمان ها وشرکت های معدنی نمونه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای بهبود وضعیت موجود راهکارهایی ارایه شده است