سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی یونسی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شیراز
فردین خداپرست –
مهدی مراثی –

چکیده:

تست فشار با استفاده از نمونههای تست فشار برشی یک روش جدید برای رسیدن به مقادیر واقعیتر خواص مکانیکی فلزات از جمله تنش تسلیم برشی که به خصوص نقش مهمی در تعیین پارامترهایفرآیندهای شکلدهی فلزات دارد، ضمن اینکه بدست آوردن این خصوصیات در تست فشار ساده باخطاهایی حاصل از اثراتی همچون ناهمسانی ناحیه کرنشی ناشی از اصطکاک و اثر بشکهای شدناست . این اثرات با محدود کردن ناحیه کرنشی به ناحیه شیار در نمونههای تست فشار برشی تحت کنترل قرار میگیرد . در این تحقیق جنس نمونه ها به گونهای انتخاب شده است که گستره وسیعی از فلزات کاربردی درصنعت از نظر مقدار استحکام و سختی را در بر گیرند، که شامل نمونههای آلومینیم ۷۰۷۵ (فلزی با سختی کم و انعطاف پذیری بالا) شرایط هندسی و نمونههایی از دو نوع فولاد باسختی بالاCK- 45 ,VCN-100 و همچنین نمونههایی از آلیاژ برنج م یباشند. در این پژوهش نمودارهای تنش بر حسب کرنش نمونههای تست فشار برشی با نمودارهای تصحیح شده نمونههای تست فشار ساده مقایسه شدهاند و صحت نتایج و منابع ایجاد خطا در محدوده های مختلف کرنش ارزیابی شدهاند