سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی یونسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
فردین خداپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
مهدی مرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

تست فشار با استفاده از نمونه های تست فشار برشی یک روش جدید برای رسیدن به مقادیر واقعی تر خواص مکانیکی فلزات از جمله تنش تسلیم برشی که بخصوص نقش مهمی در تغیین پارامترهای فرآیندهای شکل دهی فلزات دارد، ضمن اینکه بدشت آوردن این خصوصیات در تست فشار ساده با خطاهایی حاصل از اثراتی همچون ناهمسانی ناحیه کرنشی ناشی از اصطکاک و اثر بشکه ای شدن است. این اثرات با محدود کردن ناحیه کرنشی به ناحیه شیار در نمونه های تست فشار برشی تحت کنترل قرار می گیرد.
در این تحقیق جنس نمونه ها به گونه ای انتخاب شده است که گستره وسیعی از فلزات کاربردی در صنعت از نظر مقدار استحکام و سختی را در بر گیرند، که شامل نمونه های آلومینیم ۷۰۷۵ (فلزی با سختی کم و انعطاف پذیری بالا) شرایط هندسی و نمونه هایی از دو نوع فولاد با سختی بالا (CK-45) و VCN-100، و همچنین نمونه هایی از آلیاژ برنج می باشند. در این پژوهش نمودارهای تنش بر حسب کرنش نمونه های تست فشار برشی با نمودارهای تصحیح شده نمونه های تست فشار ساده مقایسه شده اند و صحت نتایج و منابع ایجاد خطا در محدوده های مختلف کرنش ارزیابی شده اند.