سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسلم رستم پور –
محمد جعفری –
سید علی وصالی –
فرزانه نوبخت –

چکیده:

خشکسالی از جمله رویدادهای اقلیمی و هیدرولوژیکی به شمار می رود که احتمال وقوع آن برای تمام مناطق وجود دارد. این پدیده از نظر پیامدها و ماهیت های مختلفی که بوجود می آورد حائز اهمیت می باشد. یکی از مهمترین اثرات آن اضمحلال توانمندی های اکولوژیک در منطقه ای است که مورد خشکسالی واقع می شود. این اثر در کشور ما که اکثر نقاط آن دارای اقلیم خشک و نیمه خشک و اکوسیستم شکننده می باشد بسیار با اهمیت می باشد از سویی اهمیت این موضوع از جایی مهم تر می شود که تخریب توانمندی های اکولوژیک منطقه در زمان خشکسالی آثار جانبی بسیاری را به وجود می آورد که هر کدام از این آثار سوء، شرایط را بسیار سخت تر می کند. لذا برای مدیریت صحیح خشکسالی و از آن جهت که ارجحیت مدیریت ریسک بر مدیریت بحران بر کسی پوشیده نیست، توجه به محیط پیرامون ما از جمله توجه به تنوع زیستی در قالب مدیریت ریسک خشکسالی بسیار حائز اهمیت می باشد. تنوع زیستی یک منبع با ارزش طبیعی است، اما شناخت و درک کمتری در مورد آن وجود دارد. در این مقاله، یک مقدمه ای بر مفاهیم تنوع زیستی آمده است. در ابتدا، تنوع زیستی در سطوح گونه ای و جامعه تعریف می شود. معمولی ترین روش های کمی کردن تنوع زیستی معرفی می شود. سپس عوامل تهدید کننده تنوع زیستی بررسی می شود. در نهایت ضرورت حفاظت از آن در بحران خشکسالی به منظور مدیریت ریسک خشکسالی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این مقاله، آشنایی دست اندرکاران مدیریت شرایط خشکسالی با بعضی از مفاهیم ضروری تنوع زیستی برای ارزیابی راهکارهای حفاظت از تنوع زیستیو توجه بیشتر به این مهم در شرایط قبل از خشکسالی در برنامه ریزی های مدیریت ریسک خشکسالی است.