سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا نویدپور – کارشناس ارشد علم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
محمد ایزدی – مربی پژوهش و دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله مفاهیم انصاف ضعیف و قوی برای مدل اتومات محدودیت ارائه میشوند و مفاهیم اتومات محدودیت ایمن , منصف و سرزنده معرفی میشوند. ثابت میشود یک اتومات محدودیت منصف
همراه با مجموعه اجراهای منصفانه آن, یک اتومات محدودیت سرزنده را تشکیل میدهد. سپس عملیات ضرب اتومات محدودیت منصف و سرزنده تعریف شده و ثابت میشود عملیات ضرب تعریف شده نسبت به اتومات بسته است. و در نهایت سازگاری اتومات محدودیت منصف با ضرب سرزنده نشان داده میشود.