سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما رحمتی زاده – دانشجوی رشته مهندسی عمران – نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهرا
محمودرضا دلاور – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران گروه ن

چکیده:

ما در دنیای سه بعدی زندگی می کنیم بیان گرافیکی از ۳Dموضوع جدیدی نمی باشد، دانشمندان علوم زمینی و مهندسین مدت زمان طولانی به دنبال بیان گرافیکی درک خود از جنب ههای مکانی ۳D بوده‌اند. در برنامه ریزی توسعه ملی یکی از مسائل مهم، سازماندهی فضایی شهر با توجه به افزایش روزافزون جمعیت می باشد که مبین استفاده از سیستم های سه بعدی اطلاعات زمینی ۳D LIS بوده و نیاز به استفاده از اطلاعات زمینی سه بعدی از آنجا ناشی می شود که طبیعت، کیفیت، میزان مالکیت و منافع دیگر تنها در سطح افقی زمین تغییر نم یکنند بلکه ارتفاع نیز عاملی تعیین کننده و حیاتی م یباشد. از چندی پیش قرار دادن بعد سوم در سیستم های کاداستر نیز مطرح گردید. انعکاس بعد سوم درقوانین حقوقی در جریان یک ۳D Cadastre بسیار مهم و در عین حال پیچیده است.در این مقاله مفاهیم پایه کاداستر سه بعدی از نظر ضرورت و اهمیت، قابلیتهای مختلف تولید کاداستر سه بعدی و کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. از نکات بارز در بررس یهای فوق موضوع توپولوژی سه بعدی، نمایش کاذب ( Virtual Reality) و تجسم و تحلیل های مکانی سه بعدی می باشد.