سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا معینی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت
فضل ا… کاشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماع
علیرضا حسینی بای – دانش آموخته دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

از آنجا که ذات فناوری اطلاعات در ارتباط و گسترش تعریف می گردد، بر خلاف صنایع دیگر انتقال ابزار تکنولوژی این فناوری چندان با مشکل مواجه نیست و علی رغم اینکه تقریبا همراه با ابزارهای کشورهای پیشرفته در سایر کشورهخا نیز تمام ابزار این فناوری عرضه می گردد، تفاوت کاربرد موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، بسیار به چشم می خورد. این تفاوت نه در تفاوت ابزار نفاوری اطلاعات که در مدیریت نحوه استفاده از این فناوری در سازمان های مختلف می باشد. استفاده بدون مدیریت صحیح و هدفمند از فناوری اطلاعات در سازمان ها نه تنها معجره ای نخواهد کرد بلکه بعضا منجر به استفاده صوری و لوکس در سازمان ها می گرددکه برخی اوقات نه تنها مشکل را حل نکرده اند، بلکه مشکلی به مشکلات سازمان ها نیز افزوده اند . از بین عوامل مختلف مدیریت کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها یکی هم ITGovernance می باشد. ITGovernance به تعریف و نحوه انجام فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات در سازمان نمی پردازد، بلکه به هدایت فناوری اطلاعات در ساززمان می پردازد. در میان موضوعات مختلف مربوط به مدیریت فناوری اطلاعاتکه در کشور بسیار بدان ها پرداخته شده است، ITGovernance محجور مانده و توجه کمتری را بخود جلب نموده است و این موضوع درحالیست که نیاز کنونی کشورهایی مانند ایران به هدایت مطلوب فناوری اطلاعات در سازمان ها در تمام زمینه ها به چشم می خورد. این مقاله سعی دارد در اولین قدم بیشتر به بیان اجزای اصلی و تعاریف و مباحث موجود در زمینه ITGovernance بپردازد و راه گشا تحقیقات بیشتر در تک تک موضوعات مطروحه باشد که بایستی با شرایط کشور ما منطبق گردیده و بعضا بومی سازی شوند. عمده موارد مورد اشاره در این مقاله عبارتند از : تعاریف ، نیاز به ITGovernance ، فرایند ITGovernance ، استانداردهای ITGovernance ، چرخه حیات ITGovernance و مدل بلوغ ITGovernance.