سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم علیشیری – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
فتح‌الله فرهادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در طول نیم قرن گذشته نیاز به آب با کیفیت مناسب به سرعت افزایش یافته است. فناوری‌ةای شیرین‌سازی گزینه مناسبی برای پیوند فاصله بین ظرفیت آب موجود و نیاز رو به رشد آب هستند. رشد فزاینده مصرف آب در بخشهای خانگی و صنعتی هزینه بالای شیرین‌سازی آب دریا، افزایش تقاضا در استفاده از محصولات با کیفیت متنوع، روند رو به کاهش منابع طبیعی آب شیرین و گسترش استفاده از انواع سیستم‌های شیرین‌سازی، بی‌تردید نیازمند اتخاذ تصمیم‌های اساسی جهت انتخاب بهینه فرآیند آب شیرین‌کن می‌باشد. تصمیم‌گیری جهت به کار بردن مناسب‌ترین سیستم آب شیرین‌کن بستگی به پارامترهای متعددی دارد، از جمله این پارامترها عبارتند از: شرایط ویژه محلی، پایین بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری، سهولت عملیات و قابلیت اعتماد بالا به سیستم. در این مقاله الگوریتم سیستم خبره‌ای جهت شیرین‌سازی آب دریا تشریح می‌شود. این الگوریتم به گونه‌ای بیان می‌شود که قابل استفاده در یک سیستم خبره باشد. بسته نرم افزاری مبتنی بر این سیستم خبره شامل فرآیندهای متداول آب شیرین‌کن از جمله، تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای (MSF)، تبخیر چندمرحله‌ای (MED)، تراکم مکانیکی بخار (MVC) و اسمز معکوس (RO) می‌باشد، که در حال حاضر به صورت گسترده در ایران بکار گرفته شده‌اند. انتخاب سیستم بهینه متکی بر یک سری تحلیل‌های مفهومی و سپس تحلیل اقتصادی می‌باشد. مقاله حاضر به معرفی پارامترهای انتخاب فرآیند و متغیرها و محدودیت‌های اقتصادی تأثیر گذار در قیمت محصول می‌پردازد و نهایتا انتخاب بهینه که توسط عوامل فنی اقتصادی زیست محیطی محدود می‌شود را بر اساس نگرش تکنیکی اقتصادی ارائه می‌دهد. مثالی از به کار گیری این سیستم خبره در انتهای مقاله آمده است که در آن هزینه سرمایه گذاری و هزینه‌های تولیدی بهره‌برداری ارائه شده است.