سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین احمدوند – کارشناس ارشد عمران سازه بروجن

چکیده:

باتوجه به مفاهیم و تعاریف ارائه شده در بحث خمش در آئین‌نامه بتن ایران (آبا) و کاربرد آنها در آنالیز و طراحی ساختمانهای بتن مسلح در حالات حدی گوناگون، در مقاله حاضر باتوجه به بلوکهای تنش معادل پیشنهادی در آئین‌نامه بتن انگلستان، آمریکا و ایران، ضمن بررسی و مقایسه نکات مهم آنها اقدام به رسم نمودارها و جداول متعددی جهت سهولت در طراحی مقاطع برای شرایط خدمت و نهایی گردیده است و بدین‌منظور تنش تسلیم میلگردهای ساخت ایران در نظرگرفته شده است. قابل ذکر اینکه، استفاده از چنین نمودارهایی سهولت در تعیین ظرفیت نهایی، میزان ترک خوردگی و تغییرشکل اعضای بتنی را با فولاد کششی تنها یا فولاد کششی و فشاری بهمراه خواهد داشت