سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدیه شیرزاد – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء
عزت عسگرانی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء
محمد رضا صعودی –

چکیده:

آرکی های اکستریم هالوفیل (مانند دیگر اکستریموفیل ها)، واجد پیگمان هایی قرمز، با خاصیت شدید پاکسازی سلول از رادیکالهای آزاد می باشند. انتخاب این میکروارگانیسم ها برای بررسی مقاومت پرتوی به دلیل شباهتهای ژنتیکی آرکی ها به پوکاپوتها می باشد. در این پژوهش، اثرات کشنده تابش های یونیزان (گاما) و غیر یونیزان (ماوراء بنفش) در آرکی اکستریم هالوفیل جدا شده از دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت و با مقاومت پرتوی H.salinarium (یک اکستریم هالوفیل مقاوم) و E.coli B/r (یوسه مقاوم به پرتو)، به عنوان شاهد، مقایسه گردید. هالوآرکی مورد نظر، مقاومت بیشتری را در برابر تابشس گاما نسبت به هالوباکتریوم سالیناریوم نشان داد. در حالیکه مقاومت آن در برابر تابش ماوراء بنفش تا حدودی کمتر بود. عوامل مختلفی می تواند پاکسازی بیشتر رادیکالهای آزاد ایجاد شده در برابر تابش گاما را در این هالو آرکی توجیه کند، که شناخت آنها منجر به کاربردشان در بیوتکنولوژی می گردد.