سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدهاشم موسوی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

چکیده:

در سالهای اخیر سازه های بتنی مسلح به الیاف فولادی گسترش یافته و به خاطر مزیت های قابل ملاحظه نسبت به سازه های بتن آرمه مورد توجه مهندسین و کارفرمایان قرار گرفته است. عمده مزیت این بتن حذف شدن آرماتور بندی است که وقت و هزینة زیادی در اجرای پروژه ها به خود اختصاص می دهد. مزیت مهم دیگر یکنواختی و ایزوتروپ بودن بتن است که نسبت به بتن آرمه مزیت ممتازی به شمار می رود. هدف از این تحقیق آنالیز تعداد ٢٢ مورد تست نمونه های آزمایشگاهی است که توسط B.P.Hughes انجام شده است. هر نمونه عبارتست از یک دال مربع بتنی متکی به یک ستون در مرکز دال و با تکیه گاههای ساده در اطراف دال. آنالیز عددی با استفاده از روش المانهای محدود انجام شده و نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از تست نمونه های آزمایشگاهی مقایسه گردیده است و نشان داده شده است که برنامة کامپیوتری سه بعدی آنالیز سازه ها با روش المانهای محدود قادر به تحلیل و پیشگویی نهایی اتصالات دالهای بتنی می باشد. المانهای انتخاب شده به شکل مکعب مستطیل و دارای ٢٠ گره( Node ) بوده دال در ضخامت به یک المان محدود شده است.