سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عادل پدرام – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
باقر محمودی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
عبدالمجید خورشید – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
کیوان فتوحی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

پوسیدگی ریشه و طوقه چغندر قند ناشی از ریزوکتونیا از بیماریهای شایع در اکثر مناطق چغندرکاری ایران بوده و درصد آلودگی دربرخی از مزارع استان های مستعد کشت این محصول تا ۴۵ درصد برآورد شده است. از آنجائی که مبارزه با این بیماری خاکزاد کاری مشکل و پیچیده است، استفاده از ارقام مقاوم در مزارع آلوده از اهمیت ویژه ای برخوردار است . از طرف دیگر اهمیت تبادلات بین المللی مواد ژنتیکی بین کشورها نیز بر کسی پوشیده نیست . در این آزمایش ارقام تجارتی داخلی و خارجی و هیبریدهای حاصل از فعالیتهای اصلاحی چغندرقند از نظر مقاومت نسبت به بیماری ریزوکتونیا در آذربایجان غربی مورد ارزیابی گرفتند. این تحقیق در قالب یک آزمایش ۲۰ رقمی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار درجنوب آذربایجان غربی (نقده و اشنویه) در سال ۱۳۸۶ و در مزارع آلوده اجرا شد . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که رقم F-20675 با عملکرد ۵۸/۳ تن در هکتار و عیار ۲۱ در صد قند بهترین عملکرد را داشت، در نتیجه این رقم بهترین رقم در این آزمایش معرفی گردیده است.