سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهناز میلانی – دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
فرشته افتخار – دانشگاه شهید بهشتی
سید مهدی حسینی مزینانی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

اعضا خانواده انتروباکتریاسه به ویژه اشریشیا کولای از مهمترین عوامل عفونت های ادراری و بیمارستانی هستند. استفاده گسترده از داروهای بتالاکتام سبب ایجاد سویه های مقاوم به دارو گردیده است. دلیل اصلی مقاومت نسبتبه این داروها تولید آنزیم بتالاکتوماز بوده که باعث غیر فعال شدن دارو می گردد. موتاسیون ها نقطه ای در ژن رمز کننده بتالاکتاماز ها سبب بروز فنوتیپ وسیع الطیف (ESBL) می شود که در این پژوهش نیز گزارش شده است. همچنین طبقه بندی بتالاکتاماز ها بر اساس الگوی هیدرولیز سوبسترا و تعیین نوع بتالاکتاماز ها با استفاده از آزمایش PCR انجام گرفته است.