سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن صارمی – استادیار، دانشکده فنی دانشگاه تهران
مریم بحرینی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق ارتباط ریز ساختار پوشش های NiCrAlY بر مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی داغ آن بررسی شه است. اعمال پوشش های NiCrAlY به روشهای مختلف امکانپذیر است که هر یک موجب ایجاد ساختار ویژه ای در آن می شود که بر مقاومت آن موثر است. تاکنون بررسی های جامعی بر تاثیر عملیات حرارتی و به تبع آن ساختار پوشش های NiCrAlY بر مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی داغ صورت نگرفته است. بنابراین بررسی تاثیرات ساختار بر مقاومت این پوشش ها بسیار ضروری است. دراین پروژه پس از اعمال پوشش بر سطح سوپر آلیاژ، آزمایش خوردگی داغ در درجه حرارت ۷۵۰ درجه سانتی گراد و آزمایش اکسیداسیون سیکلی در درجه حرارت ۱۰۰۰C به مدت ۱۰۰ ساعت بر روی نمونه ها انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که اگرچه پوشش NiCrAlY به عنوان پوشش اولیه جهت چسبندگی بهتر پوشش های سد حرارتی اعمال می شود اما این پوشش خودمقاومت به خوردگی داغ مناسبی از خود نشان می دهد.