سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید رضا یونسی – دانشجوی کارشناسی،، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و مت
مجید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد
محمد حسین کوهزاد – کارشناس ارشد،شرکت دنا قطعه
سید محمد موسوی خوئی – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

چکیده:

در پژوهش حاضر، فرآیند Tenoplus یا کربونیتراسیون فریتی – آستنیتی، در محدوده دمایی۵۸۰ تا ۶۳۰ درجه سانتیگراد و اکسیداسیون دو مرحله ای در حمام های نمک اکسیدی مجزا در دماهایی بین ۴۷۰ ت۱۵۰ درجه سانتیگراد و زمان های مختلف، به منظور ارزیابی مقاومت به خوردگی فولاد CK45 انجام شد . نتایج تست XRD نمونه های اکسیدشده، وجود Fe3O4 در لایه اکسیدی را نشان می دهند . همچنین برداشتن لایه اکسیدی در نمونه اکسیدشده، افزایش فاز ′ γ را نشان می دهد . در این پژوهش آزمایشات خوردگی نیز بر اساس تست های پلاریزاسیون و آزمون پاشش مه نمکی تحت استاندارد ASTM B-117انجام شد . نتایج این آزمایشها نشان می دهند که با افزایش زمان نیتراسیون دما بالا و دما پایین و همچنین زمان نیتراسیون کل، مقاومت به خوردگی نمونه افزایش می یابد . همچنین نتایج نشان داد که هرچه دمای اکسیداسیون بالاتر باشد، نمونه مقاومت به خوردگی بیشتری از خود نشان می دهد . بررسی های SEM و متالوگرافی، نیز برای ارزیابی لایه ها انجام شد