سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: دومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
طاهره زمانی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
نیره سلطانی – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

پوشش دیفیوزیونی آلومینیوم بر چند نمونه فولادی به طریق سمانتاسیون پودری انجام و ترکیب شیمیائی پوشش بررسی گردیده مقاومت به خوردگی پوشش در محیط آب صنعتی – اسید کلریدریک و اسید سولفوریک و یک محیط قلیائی آزمایش گردیده که در کلیه موارد پوشش مقاومت خوبی داشته بجز در محیط قلیائی که بعلت حل شدن ترکیبات پوشش مقاومت مطلوبیحاصل نگردید.
آزمایش اکسیداسیون نمونه های پوشش شده در کوره آزمایشگاهی در درجه حرارت ۹۰۰ درجه سانتی گراد حاکی از پاییداری و مقاومت مناسب این پوشش جهت کار در درجه حرارتهای بالا می باشد.