سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران
مریم ابوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در سال های اخیر نانوفلزات و آلیاژها به دلیل خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی غیر معمول مورد توجهبسیاری از محققان واقع شده اند. رسوب الکترکی پالسی برای تولید نانو کریستال های مس از الکترولیت سولفات مس به همراه تیواوره به عنوان افزودنی بکار می رود و مس میکرو کریستالی نیز با استفاده از رسوب الکتریکی جریان مستقیم قابل تولید است. در این مقاله رسوب نانو کریستالی به روش پالسی تولید شده است و تاثیر پارامترهای رسوب دهی از قبیل پیک دانسیته جریان، فرکانس، زمان روشن و زمان خاموش جریان پالس بر اندازه دانه ها به منظور بهینه سازی روش و نیز مقاومت به خوردگی پوشش رسوب کرده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که سطح نانو کریستالی از نظر شیمیایی پایدارتر از سطح پوشش داده شده از طریق جریان مستقیم است. افزایش پایداری، مربوط به تشکیل لایه مستحک تر و به مراتب چسبنده تر بر روی مس نانو کریستالی می باشد که با آزمایش پلاریزاسیون نیز قابل تایید است. همچنین از این مقاله نتیجه می شود که مس نانو کریستالی دارای مقاومت به خوردگی بهتری در مقایسه با ساختار میکرو کریستالی است.