سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید اسماعیل شکیب – کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی حکیمی –

چکیده:

امروزه استفاده از آلیاژهای پایه آلومینیوم به علت سبکی و خواص مکانیکی مطلوب آنها رو به گسترش می باشد در این میان استفاده از روش ریخته گری نیمه جامد به علت خواص عالی مکانیکی طی چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش تاثیر درصد سیلیسیم و نوع ریخته گری (معمولی و نیمه جامد) بر ساختار میکروسکوپی مقاومت به سایش و سختی این آلیاژ مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور آلیاژهایی با ۸٫۴ و ۱۴ درصد سیلیسیم و در سه حالت بدون هم زدن با هم زدن مکانیکی(با زمان هم زدن کم و زمان هم زدن زیاد) ریخته گری شد. نمونه های حاصل تحت آزمایش سایش نمونه توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشانگر آن است که هم زدن مذاب قبل از عملیات ریخته گری موجب شکسته شدن دندریت ها و ایجاد ساختاری گلبولی و باعث افزایش مقاومت به سایش می شود.