سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد یارنیا – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
حسین ح حیدری شریف آباد – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سید ابوالحسن هاشمی دزفولی – دانشگاه شهید چمران اهواز
فرخ رحیم زاده خوبی – دانشگاه تبریز

چکیده:

درجه تحمل به شوری در مراحل مختلف رشدی یونجه متفاوت است هر گیاهی که بتواند در مرحله جوانه زنی مقاومت بیشتری به تنش شوری از خود نشان دهد خواهد توانست مراحل اولیه رویشی را موفق تر پشت سر بگذارد با این هدف ۴۵ رقم یونجه بومی و وارداتی از نر مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی در یک آزمایشی مورد بررسی قرار گفتند.