سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد فارسی – اعضائ هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین نعمتی – اعضائ هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حدیثه سادات حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی عامل بیماریTYLCDV، از جنس بگوموویروس Begomovirus در تیره ویروس‌های دوقلو Geminiviridae می‌باشد و توسط سفید بالک (Bemisia tabaci) منتقل می‌شود. نتایج بدست آمده در سال‌های اخیر، بیانگر انتشار و گسترش آلودگی به مناطق جدیدی از کشور از جمله برخی مناطق در استان‌های خراسان رضوی و شمالی می‌باشد.وجود حشره ناقل عامل بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در گلخانه‌های منطقه گسترش زیاد بیماری را در کشور باعث می‌شود.به علت ایجاد مقاومت در جمعیت حشره ناقل نسبت به سموم متداول حشره‌کش و همچنین تولید نسل‌های زیاد در طول سال، کنترل ناقل ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی مشکل و در اغلب موارد ناکار‌آمد بوده است.بررسی لاین‌های گوجه‌فرنگی به منظور شناسایی منابع احتمالی مقاومت و انتقال مقاومت از آنها به ارقام حساس با هدف دستیابی به لاین‌های متحمل و یا مقاوم یکی از راهکارهای اصلی جلوگیری از گسترش و کاهش میزان خسارت بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی می‌باشد.در این آزمایش ۲۸ لاین از لحاظ مقاومت به بیماری مورد بررسی قرار گرفت.ابتدا گیاهچه‌ها توسط پیوند زدن به ویروس آلوده شدند و سپس با مشاهده علائم بیماری و انجام واکنش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای ژنوم ویروس به بررسی مقاومت پرداخته شد.تمام ۲۸ لاین‌ها حساس به این ویروس شناخته شدند.برای مقومت به این ویروس لاین‌های بیشتری به ویژه ارقام وحشی بایستی مورد بررسی قرارگیرند. همچنین می توان در تحقیقات بعدی تولید مقاومت از طریق موتاسیون را مد نظر قرار داد.