سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد احمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه مقاومت خمشی نمونه های بتنی ساخته شده با دونمونه پوزولان سیرجانرفسنجان با ترکیب شیمیایی متفاوت با در نظر گرفتن نسبت آب به سیمان ثابت ۰/۵، با دو نوع سیمان متفاوت (نوع دو و پنج) برای شش طر ح (بتن کنترل و بتن حاوی ۵، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد پوزولان جایگزین سیمان) و در دو شرایط محیطی متفاوت (تا سن ۲۸ روز در آب و پس از آن نگهداری در محیط مرطوب و نگهداری در محلول ۵ درصد سولفات سدیم) می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهدکه در نمونه های بتن با درصدهای مختلف پوزولان جایگزین، مقاومت فشاری و کششی در محیط های سولفاته در مقایسه با نمونه های کنترل، وضعیت مطلوبتری دارد.