سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح انگیز زندی زند – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ش
امیر ارشاد لنگرودی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
اعظم رحیمی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

پوششهای هیبریدی آلی – معدنی تهیه شده توسط فرآیند سل – ژل جهت حفاظت از خوردگی اتمسفری آلیاژ – آلومینیوم سری ۱۰۵۰ توسعه یافته اند . این پوششها در اثر انجام فرآیند هیدرولیز و تراکم ترکیبات سیلانی، ۳ گلیسیداکسی پروپیل تری متوکسی سیلان(GPTMS) و تترا متوکسی سیلا ن (TMOS) در حضور کاتالیزور اسیدی و عامل پخت بیس فنلA (BPA)توسط یک فرآیند دو مرحله ای تهیه شدند. جهت بررسی وضعیت سطحفیلم های تشکیل شده بر روی آلیاژ آلومینیوم از تصاویر میکروسکوپ نوری استفاده شد که این تصاویر نشان داد که این فیلم ها عاری از ه رگونه ترک می باشند . مقاومت خوردگی پوششهای هیبریدی آلی – معدنی توسط آزمایشات الکتروشیمیایی و آزمایش شتاب یافتة خوردگی (پاشش مه – نمک) مطالعه شد. همچنین میزان تأثیر محتوای سیلان بر مقاومت خوردگی پوششهای هیبریدی مطالعه شد . نتایج آزمایشات نشان داد که افزایش محتوای سیلانی باعث کاهش مقاومت خوردگی پوششهای هیبریدی می شود.